20111208

Ett knippe stenInte nudda mark, betong, sten och pianolina