20140424

A plan in text

20140423

Drawing prize

MEM:s stora resestipendium för 2014 på 15 000 kronor tilldelas Lovisa Lindström med kandidatexamen från LTH och masterexamen från London Metropolitan University. Hon belönas för en serie snabba och hårda noteringar som med intresse för dramatik återger olika atmosfäriska valörer på en plats. Juryn betonar den karga och drömska känsla som hon förmedlar och som öppnar för olika tolkningar: Park eller bassänger. Behållare för jord eller vatten. Hus som går att flytta på. / / 

Juryn har i år bestått av arkitekter SAR/MSA Madeleine Morberg, Måns Elander och Ebba Hallin. Representanter från föreningen Svenska Tecknare var Karin Cyrän och Magnus Günther.2014041420140408

Lalavaland