20091130

20091128

Sita minne

20091123

höst på the highline20091121

lövigt

20091119

dimmigt

Höstigt

20091118

hemma igen

20091112

JA!


blodet

20091111

det blödande trädet

20091110

snart är livet åter


20091102

holaHOLAholaHola


20091101

Innanför tälten