20090928
Fin fasad i arbetarstadens Medellín

Inga kommentarer: